سیاره نانو (2) – قدرت، سرعت، ثروت

سیاره نانو(2)-سرعت، قدرت، ثروت

بسته آموزشی سیاره نانو(2)- قدرت، سرعت، ثروت دومین ترم آموزشی یادگیری فناوری نانو با هدف آشنایی با اتم ها، چیدمان اتمی و ساخت محصولات مبتکرانه نانوفناوری است. شما در این بسته آموزشی پس از آشنایی و شخصیت پردازی به عنوان اتم با این واقعیت روبرو می شوید که نانوفناوری علم چیدمان اتمی است. در مرحله بعد با استفاده از اتم ها و اتصالاتی خاص به نام نانوساختارهای فضایی شکل های کربن را به راحتی و با زیبایی تمام در اندازه های نانومتری شبیه سازی می کنید. پس از آشنایی با بخشی دیگر از مفاهیم نانوفناوری این بار نوبت به کاربردها و ساخت محصولات مبتکرانه می رسد.

ویژه سنین 10 تا 16 سال

در گام بعدی شما قادر هستید با استفاده از مواد و وسایل موجود در بسته آموزشی و بیش از 40 فلش کارت ساده سازی شده و جذاب ، یک ستون تصفیه آب مبتنی بر فناوری نانو، یک باتری نانو و در نهایت پس از آشنایی با کاربرد فناوری نانو در آرایشی و بهداشتی ها یک کرم پایه را تولید کنید. توجه داشته باشید که به دلیل گستردگی مباحث آرایشی و بهداشتی بخش بعدی آموزش در این زمینه را در بسته سیاره نانو(3)-حمله ویروسی، سرزمین حاصلخیر می آموزید.

 

 

 


سفارش سیاره نانو